Ho! Net yn 'e kliko campagne

Postercampagne Ho! Net yn 'e kliko!

De postercampagne om kliko's te gebruiken waar ze voor bestemd zijn, nl. voor restafval, is afgerond.

Hieronder alle zes posters die we voor de campagne hebben ontwikkeld in opdracht van het project Ho! Net yn 'e Kliko!

alleposters

Bewaren

Bewaren

Bewaren