Poster afval scheiden campagne

Voor de campagne Ho! Net yn'e Kliko! maken we een serie van 6 posters. De campagne gaat over hoe we 25% restafval kunnen besparen en wordt in eerste instantie gelanceerd in 4 dorpen. 
Elke poster krijgt een ander thema, de eerste is: glas. De illustratie is gemaakt door Rienk Vlieger.