It Betterskip

Logo en website voor it BetterSkip

Voor het nieuwe gezondheidscentrum in Eastermar, dat medio 2016 open is gegaan, hebben we een logo en website ontwikkeld.

Logo it BetterSkip

Een logo voor it BetterSkip moest ons inziens aan een aantal elementen voldoen die wij vervolgens grafisch vertaald hebben naar een compact beeld. Daartoe analyseren we het woord eerst goed. it BetterSkip bestaat uit drie elementen, namelijk 'it', 'Better' en 'Skip'. Better staat voor: beter, genezen, herstellen, hoger, gezond, heling, progressie maken, vooruitgang boeken, goedmaken en repareren.
Een Skip is een boot, maar ook een achtervoegsel, in de zin van gemeen-schap/mien-skip. En zorgcentrum it BetterSkip is ook daadwerkelijk geplaatst in het schip van een voormalige kerkgebouw.
Het woordje 'it' is als het ware een anker waardoor 'BetterSkip' een feitelijke plek of gebouw wordt en niet een wens die je op een kaartje schrijft. Het woordje 'it' maakt het een concreet centrum.

Symboliek
Wij kozen voor de symboliek van water. Water is niet alleen een element waar een schip op drijft, maar ook een element dat staat voor schoon en hygiëne. Daarnaast is water/golven een  ambivalent symbool omdat het enerzijds leven en vruchtbaarheid symboliseert, maar ook de tegenhanger ondergang en dood.
Ook vonden wij de symboliek van een anker niet onbelangrijk. Een anker staat voor hoop, veiligheid en houvast.

In de grafische vertaling hebben we water willen weergeven met vloeiende lijnen, variabele dikte van de lijnen en de kleur blauw met een tikje groen.
Omdat Skip een zo belangrijk element is in het woordbeeld wilden we het met een hoofdletter schrijven, zodat het de status van een zelfstandig aandeel krijgt.

Plaatsing van de elementen
Door de plaats van de letters en elementen van het woord niet op een standaard manier, op één lijn, te zetten versterkten we de symboliek van golvend water en ontstond er een spannender woordbeeld.

Het woordje 'it', kantelden we naar links ten opzichte van 'BetterSkip', anders glipt een anker weg uit de grond. Zo is het woordbeeld evenwichtig.

We hebben er voor gewaakt dat het geheel uiteindelijk een goed leesbare, krachtige en betrouwbare indruk achter zou laten.

De website itbetterskip.frl

De nieuwe website geeft tekst, beeld en uitleg over het gezondheidscentrum als verzamelgebouw. Zodra er meer diensten bekend zijn, worden deze aan de site toegevoegd. Verder kan via een nieuwsrubriek de vorderingen rond de verbouw van het pand worden gevolgd.

In de site zijn foto's verwerkt van de natuur rondom Eastermar. De kleuren relateren aan het logo en de website van de huisartsenpraktijk.

Het is onze eerste website met een .frl domein, een klein primeurtje dus. Er is voor .frl gekozen om te benadrukken dat it BetterSkip midden in de Friese samenleving staat. En het past natuurlijk ook heel goed bij de Friese naam it Betterskip.

itbetterskip.frl

 

Bewaren