Logo Dam Jaarsma

Logo-ontwerp voor St. 100 jaar Dam Jaarsma

Studio Staalkaart heeft de opdracht gekregen een logo te ontwikkelen voor de stichting 100 jaar Dam Jaarsma.

Dam Jaarsma, geboren 1914, was een markant figuur uit Eastermar. Hij werd vooral bekend door zijn enorme verzameling volksverhalen, thans ondergebracht in het Meertens instituut.

Zowel het lettertype van het logo als de kleuren zijn gebaseerd op de vormgeving van de jaren 1920 - 1930, de jeugdjaren van Dam Jaarsma. Vooral de eenvoud van de stijlsluit goed aan  bij de persoon van Jaarsma. Het lijkt soms wel of Dam Jaarsma, door verhalen en spullen van vroeger te verzamelen, teruggreep op wat was. Maar niets is minder waar. Wanneer je je in de jaren 1920-1930 verdiept, blijkt dat je daar ook heel anders tegen aan kunt kijken.
Een belangrijke opmerking uit die tijd, die dit illustreert, is dat een schrijver zich niet langer (zoals in de tijd daarvoor) in eenzaamheid behoorde terug te trekken, maar actief deel diende uit te maken van datgene wat hij beschreef. Kunst moest direct vormgeven aan het leven. Men had dan ook veel aandacht voor memoires, reisverslagen en dagboeken.

Als je aan Dam Jaarsma denkt dan zie je hem fietsen, met zijn bandrecorder achterop, om mensen te bezoeken en hun verhalen op te tekenen. Hij mengde zich met alle lagen van de bevolking en verdiepte zich terdege in de mensen die hij bezocht. Hij kreeg van hen het vertrouwen om hun verhalen op te schrijven en belangrijke voorwerpen uit de familie te bewaren. Wat Dam Jaarsma deed was dus geen vasthouden aan de oude tijd, maar juist een nieuwe manier van werken om e.e.a. te behouden voor de toekomst.

Het letterttype in het logo werd ook vormgegeven in de jaren ‘20 en is genaamd 'Futura' (toekomst). Zowel de stijl van de letters - strakke lijnen, eenvoudige vormen, gericht op leesbaarheid - als de naam van het lettertype, refereren aan de aandacht die er in die periode was voor vooruitgang en toekomstgericht denken.