grafisch ontwerp

 • Drukwerk voor de VerzuimAdvieslijn

  Voor de VerzuimAdvieslijn hebben we een nieuw logo en een folder ontwikkeld. De illustratie op de voorkant van de folder is gemaakt door Rienk Vlieger.

 • Eastermar heeft een eigen dorpslogo

  Naast een dorpswapen en een dorpsvlag heeft Eastermar vanaf heden ook een dorpslogo. Dit is een initiatief van de Feriening foar Doarpsbelang Eastermar in samenwerking met Studio Staalkaart.

  Volgend jaar hoopt de Feriening foar Doarspbelang Eastermar haar 100-jarig jubileum te vieren. Zij wil dan graag goed voor de dag komen. Het bestuur benaderde ons met het verzoek om een nieuw logo te ontwerpen. Het oude logo was onpraktisch en oubollig. In een oriënterend gesprek over de opdracht kwam men op het idee om twee vliegen in één klap te slaan.

  Rienk Vlieger van Studio Staalkaart liep namelijk al langer met de wens rond om Eastermar beter op de kaart te zetten. De gedachte daarachter is een stukje 'dorpsmarketing'. Deze vorm van marketing gaat, in tegenstelling tot bijv. regio- of citymarketing, niet alleen over het economisch belang maar ook over het verbinden van mensen, ideeën en mogelijkheden. Eastermar profileert zich erg goed maar het zijn allemaal losse activiteiten. Door één overeenkomstig element toe te passen krijgen al die activiteiten een verbinding met elkaar. En dat werkt positief naar alle kanten. De meest voor de hand liggende vorm daarvoor is een eigen logo dat men als een 'stempel' op alle initiatieven kan plakken.

  Maar een dergelijk logo kan ook voor andere zaken gebruikt worden, bijvoorbeeld door Eastermarder verenigingen die geen eigen logo hebben.
  Door dit idee te combineren met de ontwikkeling van een logo voor Doarpsbelang kunnen kosten bespaard worden en snijdt het mes aan twee kanten.

  Op de openbare ledenvergadering van Doarpsbelang op dinsdag 16 april is het logo gepresenteerd. Het bestaat uit een beeldmerk, een woordmerk en een motto. Wanneer een vereniging het logo gebruikt, vervalt het motto en wordt dit vervangen door de naam van de vereniging. Omdat Doarpsbelang het logo gratis beschikbaar stelt voor Eastermarder initiatieven, is er geen financieel struikelblok om het logo te 'adopteren' door verenigingen en werkgroepen.
  Ook de inwoners van Eastermar mogen het logo gebruiken. 
  Elke Eastermarder is nl. een Eambassadeur. Eastermarders zijn 'grutsk' op een dorp vol activiteit en energie. D.m.v. een eigen dorpslogo kan die 'grutskens' beter uitgedragen worden.

  Nieuw motto

  In het verleden zijn er voor Eastermar al diverse motto's gehanteerd. De meest recente is Eastermarbrûsplak yn de Wâlden. Omdat er tegenwoordig veel plaatsen zijn die bruisend of brûsplak in hun slogan gebruiken, was dat geen onderscheidend motto meer. Tijd voor iets nieuws.

  Eastermar, in stjer tusken de Marren

  In dit motto wordt uiteraard verwezen naar de meest voor de hand liggende sterren uit het dorp van vroeger en nu, zoals bijv. Elte Martens Beima (sterrenkundige 1801 - 1873), Dam Jaarsma (1914 - 1991), Doutzen Kroes, Gerbrich van Dekken en Gosse Koopmans. Maar wat misschien wel veel belangrijker is dat er in het motto verwezen wordt naar een dorp barstensvol talent. In Eastermar wonen zowel beroeps- als hobbymuzikanten, acteurs en actrices, theatermakers, zangers, schrijvers, schilders en dichters. Hun grote hoeveelheid talent is de basis van de vele culturele activiteiten in het dorp. En… een plek als Eastermar, op een kruispunt van water en wouden, is natuurlijk een ster waardig.

  Nieuw beeldmerk

  Een logo bedenken voor een dorp is een hele uitdaging. Toch waren de eerste reacties erg positief bij de presentatie. "We willen vooral de nadruk leggen op de mensen en de mienskip", aldus Rienk Vlieger, “in tegenstelling tot waar de nadruk ligt bij het dorpswapen en de dorpsvlag.” Behalve de associaties die de makers van Studio Staalkaart er zelf bij hebben, hadden vele aanwezigen al snel een eigen interpretatie van het beeldmerk.
  Samenvattend kan het beeldmerk gezien worden als een combinatie van een zon en een ster, of als twee mensen die elkaar ontmoeten en omhelzen (moetsje & begroetsje), of als zeiltjes op het water bij een op- of ondergaande zon, of als de kruising van water en land, of als de plattegrond van het centrum van Eastermar waarbij de twee uiteinden zich scharen om de Komerk (haven en ijsbaan), of als het beeld van de Broekophâlder die zijn bretels durft los te laten om met een armgebaar iemand te begroeten, of als een bokaalvorm, of als een dans en een uiting van blijheid en geluk.
  "Maar het gaat natuurlijk vooral om wat de kijker er zelf in ziet", aldus Harmke Paulides.

  De Feriening foar Doarpsbelang is zeer tevreden met het nieuwe logo. Door het logo 'vrij' te geven voor heel Eastermar hoopt Doarpsbelang dat het logo wordt omarmd en gebruikt door iedereen die het positieve en open karakter van Eastermar uit wil uitdragen.

 • Een waaier vol oplossingen

  De waaier 'Oplossings gericht aanpakken van 49 problemen bij kinderen en jongeren' ontwikkelden we in opdracht van Centrum Tea Adema. De waaier is te koop via de webshop van Ninico.

 • Folder ziekteverzuim voor werkgevers

  De Verzuimadvieslijn heeft een tweede folder door Studio Staalkaart laten ontwikkelen. Deze keer is het een folder voor werkgevers die vragen hebben over ziekteverzuim. De illustratie is gemaakt door Rienk Vlieger. Eerder maakten we een dergelijke folder voor werknemers. U kunt beide folders ook downloaden.

   

 • Informatiebord voor dorpsplein

  Op zaterdag 22-08-15 kreeg wethouder Houkje Rijpstra de eer om het vernieuwde dorpsplein in Eastermar te openen. Ze deed dit door een informatiebord te onthullen.
  Studio Staalkaart kreeg de opdracht van Doarpsbelang Eastermar om dit infobord samen te stellen en te ontwerpen.
  Het bord geeft informatie over de geschiedenis van de plek met o.a. historische foto's over dichter en verzamelaar Dam Jaarsma, over het beeld van de Broekophâlder en over het ontwerp van de pleintafel.

  onthullen-infobord

  onthullen-infobord2

  Bewaren

 • Jubileum magazine voor Stifting it Eastermarder Skûtsje

  Op 7 April vierde de Stichting it Eastermarder Skûtsje haar 10 jarig bestaan. Naast een mooie viering kregen de donateurs een 24 pagina's tellende  glossy met prachtige foto's, verhalen en illustraties van 10 jaar SIES.
  Rienk Vlieger maakte voor deze bijzondere uitgave een aantal unieke tekeningen van skûtsje it Doarp Eastermar.
  Studio Staalkaart deed de opmaak van het magazine en zorgde voor tijdig afgeleverd en correct drukwerk.

  jubileum magazine

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

 • Logo en website voor it BetterSkip

  Voor het nieuwe gezondheidscentrum in Eastermar, dat medio 2016 open is gegaan, hebben we een logo en website ontwikkeld.

  Logo it BetterSkip

  Een logo voor it BetterSkip moest ons inziens aan een aantal elementen voldoen die wij vervolgens grafisch vertaald hebben naar een compact beeld. Daartoe analyseren we het woord eerst goed. it BetterSkip bestaat uit drie elementen, namelijk 'it', 'Better' en 'Skip'. Better staat voor: beter, genezen, herstellen, hoger, gezond, heling, progressie maken, vooruitgang boeken, goedmaken en repareren.
  Een Skip is een boot, maar ook een achtervoegsel, in de zin van gemeen-schap/mien-skip. En zorgcentrum it BetterSkip is ook daadwerkelijk geplaatst in het schip van een voormalige kerkgebouw.
  Het woordje 'it' is als het ware een anker waardoor 'BetterSkip' een feitelijke plek of gebouw wordt en niet een wens die je op een kaartje schrijft. Het woordje 'it' maakt het een concreet centrum.

  Symboliek
  Wij kozen voor de symboliek van water. Water is niet alleen een element waar een schip op drijft, maar ook een element dat staat voor schoon en hygiëne. Daarnaast is water/golven een  ambivalent symbool omdat het enerzijds leven en vruchtbaarheid symboliseert, maar ook de tegenhanger ondergang en dood.
  Ook vonden wij de symboliek van een anker niet onbelangrijk. Een anker staat voor hoop, veiligheid en houvast.

  In de grafische vertaling hebben we water willen weergeven met vloeiende lijnen, variabele dikte van de lijnen en de kleur blauw met een tikje groen.
  Omdat Skip een zo belangrijk element is in het woordbeeld wilden we het met een hoofdletter schrijven, zodat het de status van een zelfstandig aandeel krijgt.

  Plaatsing van de elementen
  Door de plaats van de letters en elementen van het woord niet op een standaard manier, op één lijn, te zetten versterkten we de symboliek van golvend water en ontstond er een spannender woordbeeld.

  Het woordje 'it', kantelden we naar links ten opzichte van 'BetterSkip', anders glipt een anker weg uit de grond. Zo is het woordbeeld evenwichtig.

  We hebben er voor gewaakt dat het geheel uiteindelijk een goed leesbare, krachtige en betrouwbare indruk achter zou laten.

  De website itbetterskip.frl

  De nieuwe website geeft tekst, beeld en uitleg over het gezondheidscentrum als verzamelgebouw. Zodra er meer diensten bekend zijn, worden deze aan de site toegevoegd. Verder kan via een nieuwsrubriek de vorderingen rond de verbouw van het pand worden gevolgd.

  In de site zijn foto's verwerkt van de natuur rondom Eastermar. De kleuren relateren aan het logo en de website van de huisartsenpraktijk.

  Het is onze eerste website met een .frl domein, een klein primeurtje dus. Er is voor .frl gekozen om te benadrukken dat it BetterSkip midden in de Friese samenleving staat. En het past natuurlijk ook heel goed bij de Friese naam it Betterskip.

  itbetterskip.frl

   

  Bewaren

 • Logo voor Werkplaats Aandachtig Leven

  Logo werkplaats

  Na een prettige samenwerking leverden we een logo af voor Werkplaats Aandachtig Leven. Bij deze Werkplaats staat mindfulness centraal. Werkplaats Aandachtig Leven is trainingsruimte, trainingscentrum en opleidingscentrum ineen.  Het was dan ook één van onze doelen om deze drie elementen in het logo te vatten. Zoals we ook de drie elementen van de titel wilden verbeelden.

  WOORDMERK:
  Lettertype

  Als lettertype hebben we gekozen voor de Gill sans , een tijdloze en schreefloze letter die op het scherm en in print goed leesbaar is. Wat ons vooral aanspreekt bij deze letter zijn de strakke lijnen met in de oplopende en dalende bochten een subtiel geleidelijk verloop van dun naar dikker of andersom. Er is een mooi evenwicht tussen strak/recht, scherp en vrij precieze rondingen. De zakelijke letter krijgt daardoor een vriendelijke, toegankelijke, heldere en zelfs elegante uitstraling.

  Zetwijze
  De woorden zijn bewust onder elkaar geplaatst tot ze een rechthoek vormen. Op deze manier neemt het woordmerk zo min mogelijk breedte in. Dit geeft het oog rust, bevordert de leesbaarheid en maakt snelle herkenning gemakkelijker.

  BEELDMERK:
  Cirkels

  De cirkel of ring symboliseert de vrouwelijke kracht, natuur, eindeloosheid, eeuwigheid, compleet zijn, perfectie en heelheid. Het staat voor centreren, in de aandacht brengen, kern en ziel, de eeuwig herhaalde cyclus en eenheid. De symbolische betekenis is verbonden met de hemel, het spirituele. Cirkels suggereren gemeenschap en connectie.
  De cirkel staat ook voor initiatie of inwijding (kennismaken met de eerste beginselen, onder de aandacht brengen) door op te nemen in de kring.

  Centreren - concentreren, focussen:
  We zien de cirkels een soort patroon vormen zoals bij een mandala die als een soort plan of kaart symbolisch de kosmos verbeeldt. De mandala wordt gebruikt bij meditatie als hulp om te concentreren.

  Vierkant
  Vierkanten, in tegenstelling tot cirkels verwijzen naar mannelijke kwaliteiten, naar de fysieke wereld, naar de mens, naar de aarde en vooral naar de plaatsbepaling van de mens in de ruimte, de fysieke plek van waaruit hij zich orienteert.
  Het vierkant staat voor materie, een stevige basis, balans, grond(vesten) fundering, soliditeit, standvastigheid en stabiliteit. En voor werken, bouwen, ordenen en organiseren, maar het staat ook heel concreet bijvoorbeeld voor een huis of een organisatie.
  Meer overdrachtelijk staat het voor betrouwbaarheid, eerlijkheid, veiligheid en gelijkheid.

  Vormentaal
  Vloeiende lijnen, geven beweging aan, een proces van voortdurend aanpassing en verandering. Ze benadrukken het vrouwelijke, het zachte, elegantie. Ze geven de indruk van zorg en welzijn, liefde en harmonie.Rechte lijnen staan voor technische en zakelijke onderwerpen ze benadrukken het mannelijke aspect, de materie, de ordening, de organisatie en het daadwerkelijk innemen van een standpunt.

  Plaatsing van de elementen -Cirkel(s) in vierkant
  De cirkels vormden samen een patroon, de cirkels in het vierkant symboliseren weer een andere waardes. Het staat voor balans tussen lichaam en geest en voor inspiratie (de cirkel) binnen een organisatie (het vierkant).

  Al met al denken wij een zeer passend logo te hebben ontworpen.

 • Restyle logo de VerzuimAdviesGroep

  De VerzuimAdvieslijn, een telefonische informatielijn voor ondersteuning bij ziekteverzuim voor werknemers en werkgevers, besloot het roer om te gooien. Vanaf heden richten ze zich alleen nog maar op werkgevers en dan als advies- en netwerkgroep. Bij de nieuwe koers hoort een nieuwe naam, de VerzuimAdviesGroep en natuurlijk een nieuw logo. Omdat we ook het vorige logo hebben ontworpen was Studio Staalkaart een logische keuze voor het nieuwe ontwerp.

  Kernwoorden voor het nieuwe logo: netwerk, trampoline, verbinding, dynamiek, vangnet.

  Website: deverzuimadviesgroep.nl.

 • Spel ontwerp

  Voor Centrum Tea Adema ontwierpen wij 'Het grote weerbaarheidsspel voor pubers' dat in een coachingstraject gebruikt kan worden bij sociale vaardigheden en weerbaarheid.
  Het was een prachtige uitdaging, het ontwerp en de verzorging van het drukwerk van een sociale vaardigheidsspel bestaande uit een serie spelkaarten, onderscheiden in diverse categorieën,  een viertal 'smiley'-kaarten en een gevouwen gebruiksaanwijzing.  Alle onderdelen dienden compact samengevoegd in een doosje te passen, waarbij ook het doosje uiteraard aantrekkelijk vormgegeven moest worden.
  Het resultaat is een kleurig en keurig gedrukt spel, geheel in de stijl van de andere producten van Centrum Tea Adema en Ninico Kindercoachmaterialen.  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

  Bewaren

 • Uitnodigingskaart voor VEL

  Voor de verening eastermar's lânsdouwe maakten we een uitnodiging voor het 25-jarig jubileum.

 • Website en huistijl voor beeldend kunstenaar

  Sikko Mulder is kunstschilder en maakt verfijnde structuurschilderijen. Daarnaast geeft hij cursussen tekenen en schilderen op locatie de Lawei te Drachten. Dit laatste gebeurde tot nu toe in dienstverband, maar door sluiting van het betreffende kunstencentrum staat Sikko vanaf zomer 2015 als docent/ZZP-er op eigen benen.

  Vanwege deze nieuwe status maakten we een nieuwe website. En omdat deze website twee doelgroepen heeft, maakten we op de home-pagina twee ingangen: een ingang naar Sikko Mulder - beeldend kunstenaar en een naar Sikko Mulder - docent.

  Op de docentpagina kunnen cursisten zich opgeven voor de verschillende cursussen. Aan de opgave koppelden we ook een facturatiemethode zodat e.e.a. efficiënt verloopt. Bovendien worden cursisten toegevoegd aan een database met adressen voor de nieuwsbrieven. Via deze nieuwsbrieven kan dan de communicatie met de cursisten verlopen.

  Ter promotie van de teken- en schildercursussen hebben we flyers en visitekaartjes ontwikkeld. De flyers worden verspreid in Drachten en omgeving, bijv. bij bibliotheken en winkels voor kunstenaarsbenodigdheden.

  Kijk op www.sikkomulder.nl.

  sikkomulder-website

  Bewaren